Комисията за финансов надзор /КФН/, в рамките на своите правомощия и функции, е предприела необходимите действия за изясняване на причините и обстоятелствата във връзка със спирането на работата на Българската фондова борса за 1 час и 30 минути на 13 март /петък/ и възникналите през последния месец /23.02.2009 г. и 13.03.2009 г./ технически проблеми по време на търговските сесии. Това съобщиха от надзора.

КФН е изискала от регулирания пазар да представи информация относно конкретните ангажименти и отговорности на борсата във връзка с нормалното техническо и функционално опериране на търговската платформа XETRA, както и в какви случаи БФБ може и/или е задължена да вземе отношение за отстраняване на възникнал технически проблем, предвид факта, че системата се администрира от Deutsche Boerse AG. Изискан е и плана за действия на БФБ при възникване на подобни проблеми.

За да се гарантира целостта и стабилността на процеса по приключване на сделките и нормалното функциониране на капиталовия пазар, надзорът си запазва правото да предприеме последващи действия в рамките на своята компетентност.