Комисията за финансов надзор /КФН/ издаде лиценз за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване на ЗОД Уника здравно осигуряване АД /в процес на учредяване/.

Дружеството ще предлага следните здравноосигурителни пакети - подобряване на здравето и предпазване от заболяване, извънболнична медицинска помощ, извънболнична медицинска помощ – дентална медицина, болнична медицинска помощ, услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ, комбинирана медицинска помощ, както и възстановяване на разходи.

Едноличен собственик на ЗОД Уника здравно осигуряване е Уника интернешънъл Бетайлигунгз Фервалтунгз, който притежава 100% от капитала на дружеството.

ЗОД Уника здравно осигуряване е с двустепенна система на управление. Николай Каварджиклиев е  изпълнителен директор и член на УС, Георги Георгиев и Надежда Вънтова  са членове на УС. В Надзорния съвет влизат  Андреас Брандщентер, председател на НС, Гералд Мюлер и Волфганг Киндл.