Комисията за финансов надзор издаде лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на КТБ Асет Мениджмънт АД, съобщиха от институцията.

Основни акционер в дружеството са Корпоративна търговска банка АД с 51% от капитала, Тераджуни ЕООД с 16.33%, Орлин Русев с 16.34% и Траян Кършутски с 16.33%.

Траян Кършутски е председател на СД и изпълнителен директор. “КТБ Асет Мениджмънт” АД следва в 14-дневен срок да удостовери, че изискуемият капитал за учредяването му е изцяло внесен.