Приключи проверката на Комисията за финансов надзор /КФН/ на Варненски инвестиционен посредник /ВИП 7/, Булекс инвест, Реал финанс и Сосиете женерал експресбанк.

 

На ВИП 7 е съставен акт за смесването на собствени с клиентски парични средства.

Четири акта са съставени на Булекс инвест за установяване на административно нарушение, които също са за смесване на собствени с клиентски парични средства.

С четрири акта се сдоби и Реал Финанс. Нарушенията са същите -  смесването на собствени с клиентски парични средства.

И на три посредника са отправени препоръки.

При направената проверка на Сосиете Женерал Експресбанк не са установени нарушения на ЗППЦК, ЗПФИ и подзаконовите нормативни актове по прилагането на ЗПФИ.

С цел съобразяване дейността на Сосиете Женерал Експресбанк с изискванията на Наредба № 38 с оглед извършваните от дружеството попечителски услуги по ЗПФИ, на ИП са отправени препоръки.