Поради недобрата работа на Комисията за финансов надзор /КФН/ у нас е добре да се помисли за създаването на единен финансов надзор. Подобен надзор има в страни като Естония, Словакия, Холандия, Чехия. Това каза по време на парламентарния контрол министърът на финансите Симеон Дянков. По думите на Дянков целта е запазването на финансовата стабилност и развитие на банковия и небанковия сектор. Важно е и подобряването на качеството на работа на комисията, което може да стане със законодателна инициатива.

Министърът на финансите няма правомощия над Комисията за финансов надзор, тъй като тя е независим орган и не е на подчинение на изпълнителната власт, каза още той. По думите му отказът на парламента да приеме отчета на комисията показва категорично отношението на законодателя към работата на този орган. Към момента тази комисия не работи добре, допълни той.

Според депутата от Атака Павел Шопов в комисията работят 240 души и въпреки това тя не си върши работата. Той предложи преструктуриране на надзора или създаването на нова институция, като посочените от вицепремиера. Фокус