Бистра Илкова, Виктор Папазов, Людмила Елкова, Тодор Брешков и Андрей Пръмов бяха одобрени от Ралица Агайн, заместник-председател на Комисията за финансов надзор /КФН/, ръководещ Управление Надзор на инвестиционната дейност, за членове на Съвета на директорите на Българската фондова борса, съобщиха от надзора.

Към момента изпълнителни директори на БФБ-София са Бистра Илкова и Иван Такев. Виктор Папазов е председател на СД, Людмила Елкова е  заместник-председател, Toдор Брешков и Андрей Пръмов са членове на СД.

Министерството на финансите е основният акционер в Българската фондова борса, като притежава 43.97%. Останалите акционери са местни и чуждестранни юридически и физически лица, като над 2/3 от тях са финансови институции – банки, финансово-брокерски къщи, застрахователни дружества.