Комисията за финансов надзор потвърди проспект за вторично публично предлагане на акции, издадени от Домокат АД, съобщиха от институцията.

Емисията е в размер на 1.69 млн. лв., разпределени в същия броя обикновени акции.

Строителната компания Домокат АД се създава през 1994 г. Дейността на фирмата е всекторът на публичните обекти от инфраструктурата на страната, както ичастни обекти, като строителството и възстановяване на големи хотелски комплекси, на сгради, офиси, магазини, промишлени и складови обекти, хидравлични съоръжения.

От 2003 г. Домокат АД разширява дейността си с основаването на Домокат АД вСофия.

Компаниятаразвива дейност и в областта на новите източници на енергия- частни инвестиции в изграждането на обекти за получаване на енергия от вятъра, слънцето, както и на биогориво от растителни и животински мазнини.

Основен акционер в Домокат АД с дялово участие от 99.72% е гръцката Domokat , а Христос Мурутис притежава 0.28% от капитала. Информацията е по данни на АПИС.