След като получи увеличение на бюджета под формата на допълнително финансиране от 4.277 млн. лв. за догодина, Комисията за финансов надзор отстъпи крачка назад от намерението си да повишава драстично събираните от нея такси.

Проектът, който предвиждаше двойно вдигане на налозите, е оттеглен от Министерство на финансите, а през следващата седмица предстои ново свикване на Консултативния съвет, на който да бъде изготвен нов проект за актуализиране на таксите. Своите предложения за това има ли нужда да се коригират те и с колко ще дадат представители на браншовите организации в небанковия финансов сектор.

КФН бе мотивирала проекта за увеличение на таксите с необходимостта от повишаване на качеството и ефективността на надзора. Предложените обаче корекции в пъти на някои от таксите събудиха остри критики от страна на инвестиционните посредници и застрахователите, които се притесниха, че това може да убие бизнеса им. Коментар по проекта направи и финансовият министър Симеон Дянков, който каза,  че "в КФН трябва да си напишат пак домашното".

По-късно в медиите изтече информация, че службата е притеснена от предстоящо плащане на 1.3 млн. лв. към по-висшата инстанция - европейския финансов надзор. От друга страна се видя, че самата комисия не е съумяла да събере повече от 82 хил. лв. такси за надзор,  които дължат за 2010 година 227 подопечни дружества, което показва, че съществуват и други ресурси за финансовото обезпечаване на институцията догодина, от драстичното вдигане на таксите.