Комисията за финансов надзор /КФН/ ще проверява Холдинг пътища, стана ясно от прессъобщение на институцията.

От комисията уточняват, че на 16-ти септември тази година е постъпило уведомление от инфраструктурното дружество за разкриване на вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти относно промяна в дяловото участие на дъщерното дружество Пътища и магистрали АД в дружествата Пътностроителна техника АД, Видапътстрой АД и Пътинженеринг-М АД, които са част от икономическата група.

Във връзка с изясняване на случая КФН е започнала  проверка за установяване на фактическата обстановка и спазването на относимото действащо законодателство и на добрите корпоративни практики. Единствено резултатите от проверката ще покажат дали има нарушения, а резултатите от нея ще бъдат своевременно оповестени.

Холдинг пътища от индиректен мажоритарен стана миноритарен акционер в трите дъщерни дружества, след като прекият им собственик – Пътища и магистрали – отказа да участва в увеличението на капитала им. Според източник на DarikFinance.bg, заради този отказ са ощетени останалите акционери в дружествата. Тъй като компаниите не са с публичен статут, то тръгва проверка на холдинга, въпреки че оттам коректно са подали уведомлението. Резултатите от проверката, обаче, може и да се използват с цел промяна в законодателството, така че да няма възможност за прилагането на лоши практики за в бъдеще.

Днес по позицията на Холдинг пътища се водеха оживени разпродажби на акции. Общо собственика си смениха 80 583 дяла на дружеството при понижение в средната цена за лот от 12.96% до 1.003 лева. Последната предложена цена за акция е 0.96 лева.