Комисията за финансов надзор /КФН/ разреши преобразуването чрез вливане на ПОД Лукойл Гарант – България АД в ПОАД ЦКБ - Сила АД, съобщиха от институцията.

На 8 януари тази година с решения на Софийски градски съд бе вписано вливането на универсалния, професионалния и доброволния пенсионни фондове, управлявани от ПОД Лукойл Гарант - България, в съответните по вид фондове, управлявани от ПОАД ЦКБ - Сила АД.

При вливане на дружества за допълнително пенсионно осигуряване, управляваните от преобразуващото се дружество пенсионни фондове се вливат в съответните по вид фондове, управлявани от приемащото дружество, като по този начин се прекратяват.