Двойните санкции за посредниците ще отпаднат, съобщи за DarikFinance.bg Петър Чобанов, председател на Комисията за финансов надзор. Припомняме, че в началото на март Комисията за финансов надзор /КФН/ одобри промени в правилника на Българската фондова борса /БФБ/, част V и VІ. С одобрението си КФН разрешава на БФБ да налага санкции за нарушение на нормативната уредба, свързана с дейността на инвестиционните посредници.

Срещнахме се с ръководството на Българската фондова борса и разисквахме този казус, в който възникваха двойни санкции за един и същи проблем, каза Чобанов. Тази ситуация беше разрешена в полза на това да няма подобно утежняване на ситуацията на пазара. Това ще се отрази добре на пазарните участници. Проведохме среща с основните асоциации на пазара и те споделиха, че това решение е добре дошло и за тях, допълни той.

Предстои борсата да направи промени в правилника си, след което Комисията да ги одобри.

След промените в правилника на БФБ от Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници /БАЛИП/ започнаха процедура по обжалване на вече приетия правилник на борсата. БАЛИП като асоциация не може да обжалва от свое име, затова членовете на управителния съвет на асоциацията обжалват от името на посредниците, които представляват.

* Интервю с Петър Чобанов, председател на Комисията за финансов надзор, четете в понеделник