Окончателно спиране на публичното предлагане и търговията с ценни книжа на Улпина АДСИЦ постанови Комисията за финансов надзор.

Отказано е и одобрение на проспекта от задължителното първоначално увеличение на капитала на дружеството.

Основен мотив, с който надзорът предприема тези действия е, че дружеството е сключило договор за кредитна линия с небанкова институция. Това е в разрез със законовото изискване, съгласно което дружествата със специална инвестиционна цел са ограничени единствено до получаване на кредити от банкови институции, но не и от други финансови или небанкови институции.

Наред с това, този договор е сключен по време на лицензионното производство без за това да бъде уведомена КФН.