Комисията за финансов надзор днес вписа в публичния регистър Трейс Груп Холд АД. Емисията акции е в размер на 2.2 млн. лв., разпределена в същия брой акции. Номиналната стойност е 1 лев.

Компанията ще излезе на борсата с код TRACE.

Първичното публично предлагане /IPO/ на Трейс Груп Холд АД се проведе на 26 октомври тази гоидна. Записани бяха 200 хил. нови акции с номинал от 1 лв. и емисионна стойност 110.50 лв. за брой. Презаписването достигна рекордните 1 480 пъти, а общият обем на подадените поръчки бе за 32 млрд. лв.

След IPO-то акционерите в компанията са над 4 хил.