Вятърната енергия може осигури нуждите от електричество на Китай до 2030 г. и да намали емисиите на въглероден диоксид на страната с 30%.

Китай вече е най-големият световен замърсител с въглероден двуокис, който е водещ сред така наречените парникови газове, обвинявани за глобалните климатични промени. В момента Китай генерира 792.5 гигавата електричество годишно, като около 80% от тях се произвеждат от въглищни електроцентрали, като тези цифри се очаква да нарастват с около 10% на година, според екип от Харвардския университет и пекинския университет Цинхуа.

Китай задейства няколко въглищни електроцентрали на седмица, подчертава Майкъл Елрой от Харвард. Като разпространяваме възможността за различен метод, се надяваме да окажем положително влияние, подчертава той.

Вятърната енергия произвежда само 0.4% от нуждите на електричество на Китай, но страната бързо увеличава капацитета си, като изостава само след САЩ, Германия и Испания в броя на съществуващите вятърни ферми. Учените са използвали снимки на НАСА и глобална метереологична информация за изследването си, което е показало, че мрежа вятърни турбини, действащи на 20% от капацитета си, могат да осигурят текущите нужди на Китай седем пъти.

За да посрещне нарастващите си нужди с централи с въглища, Китай може да увеличи количеството изхвърлян въглероден диоксид до 3.5 гигатона на година. По текущите цени, преминаването на вятърна енергия би струвало на Китай $ 900 млрд. по текущите цени за 20 годишен период.

Това ще изисква значителна инвестиция на ресурси и може да бъде постигнато само въз основа на внимателно разработен дългосрочен план за китайския енергиен сектор, заключи екипът. БГНЕС