Правителството на Китай е взело решение да купи облигации за 50 млрд. долара от емисията на Международния валутн фонд. Тя ще бъде първата дългова емисия, която глобалната финансова организация издава в историята си.

В мотивите си китайските власти посочват, че предприемат действията, тъй като намират книжата за сигурна инвестиция. Наред с това покупката им ще бъде възприемана като допълнение към плана за подпомагане на МВФ, в качеството му на бариера срещу икономическия спад по света.

Международният валутен фонд възнамерява да издаде облигационна емисия през месец юни, като по този начин набере допълнителен финансов ресурс за подпомагане на закъсали икономики. Инструментите ще бъдат деноминирани в Специални права за тираж, като единица СПТ се равнява на около $ 1.56.

Освен Китай, към емисията са декларирали интерес още Русия и Индия. MarketWatch