Ръст на средния размер на кредита до 46315 евро сочат данните на КредитЦентър за ипотечното кредитиране у нас през месец май. Покачването се дължи от една страна на успокоението на потребителите след вълните на покачване на лихвите през изминалите месеци, и от друга на ръста в цените на жилищата в някои градове на страната.

В желанието си да запазят размера на месечната вноска непроменен, кредитополучателите предприеха стъпки за предоговаряне на задълженията си, както по отношение на лихвените нива, така и в срока на кредитите си.

През последните два месеца се очертава една съвсем нова за нашия пазар тенденция – погасяване на част от главницата с лични средства с цел намаляване на общото задължение и запазване на размера на месечните вноски при по-високите лихвени нива. Подобни стъпки предприеха не малка част от домакинствата, което е знак за стабилно и добро финансово състояние на домакинствата .

„Очаквам до края на годината ръстът на ипотечното кредитиране да достигне нивата от 45-50% спрямо обемите от изминалата година”, коментира Тихомир Тошев, Изпълнителен директор на КредитЦентър. „Това е по-слаб от миналогодишния ръст, но трябва да отчетем освен влиянието на световната финансова криза и по-високата база така и желанието на централната банка да намали динамиката в отпускането на ипотечни кредити на населението.”, допълни Тошев.