Клиника, специализирана да извършва пластични операции, може да се листне на Българска фондова борса. Това е пловдивската Медлайн Клиник ЕООД, която се управлява от братята близнаци - доктор Ангел Енчев и доктор Невен Енчев.

Предстои преструктуриране на клиниката като акционерно дружество, след което обмисляме да потърсим подкрепа от капиталовия пазар, съобщи в интервю за предаването ИконоМикс по Дарик радио доктор Ангел Енчев.

Той добави, че през 2009 година персоналът на здравното заведение е увеличен от 37 на 84 души, разкрити са две нови клинични звена, а бюджетът, гласуван от НЗОК, е утроен.

Капиталът на клиниката е в размер на 5 хил. лв., разпределен в 500 дяла с номинална стойност 10 лв. Едноличен собственик е доктор Невен Енчев, показва справка в Търговския регистър.

Цялото интервю с доктор Енчев ще чуете довечера в ИконоМикс от 19:30 часа по Дарик радио.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!