Кметът да разрешава отсрочване или разсрочване на местни данъци в размер до 100 000 лева за срок до една година, предвиждат текст от промените в Закона за местните данъци и такси, който парламентът одобри на второ четене. Според Михаил Миков от левицата компетентният орган да взима тези решения е общинският съвет, защото ако въпросът се остави в ръцете на градоначалника, щяла да се отвори възможност за нови корупционни практики. Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова от ГЕРБ му отговори, че и сега на практика кметът дава становище по този въпрос и обясни защо.

Михаил Миков: “Един текст, който е по същество корупционен. От колегиалния орган, който отсрочва и разсрочва - общинския съвет, се прехвърля правомощие на едноличния орган. Кое налага това? Кое налага, след като общинският съвет е органът на местното самоуправление. Това ще създаде и нов натиск върху кметовете.”

Менда Стоянова: “Вашата интерпретация просто не е вярна и явно цели друг тип внушения. Целта на промяната е именно прецизиране на текста, който в момента дава също права на общинския съвет да разсрочва задължения над 100 000 лв. Но в момента в алинея 7 изрично не е уредено кой е компетентният орган, който разсрочва до 100 000 лв. Практически в момента това също се извършва от кмета. От ДОПК териториалният директор на НАП има правомощията за разсрочване до 100 000 лв. и една година, а над 100 0000 лв. - изпълнителният директор на агенцията. А в Закона за местните данъци и такси е казано, че правомощията на органите на данъчната администрация се приравняват, а именно кметът - към териториалния директор, а общинският съвет към изпълнителния директор на НАП. Това е смисълът.”

Депутатите обсъждат спорния текст от поправките в закона за местните данъци и такси, предложен от ГЕРБ за имотите с данъчна оценка под 1680 лева също да се плаща данък „сгради”. Досега тези имоти не се облагаха с този налог, защото разходите по събирането му надхвърляха ползата за хазната.

Заради кризата обаче мнозинството реши, че отпадането на необлагаемия минимум ще помогне на някои малки общини. Според опозицията, обаче обслужването на т.нар. данък колиба ще струва повече, отколкото са самите приходи от него. Управляващите смятат, че има много на брой имоти, които отпадат под тази граница и от които не се получава данък сега.