Производителят на фотоапарати и фотографска техника със 131-годишна история, Kodak Co., е поискал защита от кредитори и стартира процедура по обявяване в несъстоятелност.

Това съобщава The Wall Street Journal. Компанията, която днес произвежда главно принтери, среща затруднения да погаси дългосрочните си задължения. Краткосрочните са обезпечени със заем от Citigroup за 950 млн. долара, които ще позволят на Kodak да обслужва дълговете си, докато траят съдебните процедури.

Вече нает и специалист, който да се погрижи за реструктуриране на задълженията. Процедурата, по която се осъществява реорганизирането, е глава 11 от Закона за банкрутите.

Компанията - икона и ветеран в този бизнес не успя да се справи с конкуренцията в своя брнаш. Тя изостана от иновациите в сферата и не успя да яхне технологичната вълна на обновлението. Макар да извърши оптимизации в структурата си, компанията не успява да излезе на печалба от 2007 година насам.

През последните месеци Kodak бе съветвана да потърси купувач, тъй като притежава ценни 1 100 патента в областта на фототехниката. Някои от тях, като например патентите за дигиталните снимки, биха могли да помогнат за разработването на приложения за мобилни телефони и копирни технологии.