С увеличаване на спестовните лихви в последно време банковите депозити в някои страни стават по-атрактивни от предсрочното изплащане на евтина ипотека, пише "Файненшъл таймс". Трупането на спестявания е логично по време на криза - хората харчат по-малко и понякога свиването на разходите им е по-голямо от спада в доходите. Така в един момент се оказва, че те са спестили значителна сума, която може да се окаже достатъчна за предплащане на остатъчната ипотека или друг потребителски заем. Кое е по-изгодно обаче в момента? В отговора на този въпрос има много условности - най-вече това в коя държава живеете.

"Хората които предпочетат депозитите в настоящата ситуация, ще осигурят по-голяма възвръщаемост на парите си", коментира пред "Файненшъл таймс" ситуацията във Великобритания Ейдриан Лоукок от инвестиционната компания "Бестинвест". "Този довод е в противоречие с всеобщото схващане, че спестяванията трябва да бъдат използвани за предплащане на жилищни заеми", смята той. По принцип предплащането на ипотечен кредит намалява бъдещите лихвени разходи и е еквивалентно на придобиване на лихвата по него. Влагането на пари в банков депозит в момента обаче носи по-голяма възвращаемост.

Друг довод в подкрепа на банковите депозити е гъвкавостта, която предлагат за хора, чието работно място е застрашено. Това е особено актуален въпрос във Великобритания в момента, като се има предвид икономическата несигурност. "Всеки има нужда от малко пари за "черни дни", а в настоящата ситуация това е почти наложително с оглед на свитото кредитиране", коментира Рей Болгър от брокерската фирма "Джон Чаркъл". Във Великобритания е логично и за двойките депозитите да са на името на човека с по-нисък данъчен статус. По този начин се гарантира максимална доходност.

У нас лихвите по депозитите също достигнаха високи нива - за шестмесечен срочен влог годишната лихва достига 12% в левове, има и предложения с лихва 9.75% на годишна база за тримесечни депозити. Така, ако имате някакви свободни средства и се колебаете дали да не погасите предсрочно част от кредита си, за да си намалите главница, лихва, срок, а така и размера на вноските в бъдеще, по-добре направете сметка дали ако вложите тази сума на банков депозит, няма да получите по-добра възвращаемост. Дори само с получаваните лихви да си плащате вноските по кредита. Още повече че в България при предсрочно погасяване на заем се начислява наказателна такса, която достига до около 5%. Тя със сигурност ще "изяде" част от "печалбата" от спестените плащания по кредита.