За вложителите в Корпоративна търговска банка най-важният въпрос в момента е гарантиран ли е от закона техният депозит? Гаранцията покрива сума до 196 хил. лв. независимо от общия размер на влоговете на дадено лице в КТБ.

От Фонда за гарантиране на влоговете в банките посочват, че следните депозитни продукти: Преференциален безсрочен депозит; Безсрочен депозит „Плюс”; Срочен депозит „4х4”; Безсрочен депозит „Евролев”; Стандартен срочен депозит и Преференциален депозит с издаване на депозитен сертификат (поименен) са гарантирани и не попадат в обхвата на изключенията от гаранцията.

Независимо от преустановяването на предлагането на тези продукти, средствата по тях продължават да са защитени от закона, така както са защитени и средствата по другите официално обявени продукти на банката, тъй като договорите са сключени при стандартните и официално обявени лихвени условия.

Изключването от гаранция съгласно чл. 5, ал. 1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките се отнася за влоговете с привилегировани лихвени условия, т.е. депозити с индивидуално договорени по-добри лихвени условия от тези, които банката публично е предоставяла на вложителите си.