Отговорът е Швейцария. За поредна година тя е начело в класацията на Световния икономически форум, наречена "Глобалният индекс за конкурентоспособност". България, също за поредна година, е на 54 място.

Швейцария остава най-конкурентоспособната икономика в света, откакто измести САЩ през 2010 година от първото място заради финансовата криза. След нея е Сингапур. САЩ са трети. Следват Германия, Холандия и Япония.

Проучването прави оценка на способността на страните да създават просперитет за своите граждани.

Освен това индексът се определя от продуктивността на дадена икономика и използването на наличните ресурси.

Глобалният индекс за конкурентоспособност също така отчита структурата на институциите, политиките и факторите, които определят устойчивите тенденции за икономически просперитет.

Според доклада основен фактор за конкурентоспособността са технологичните иновации, които са единственият начин в дългосрочен да се подобрява стандартът на живот.

През тази година България е на 54 място е класацията, но за първи път е изпреварена от Румъния, която в предходния индекс беше 59-а. Конкурентоспособността на руската икономика също се подобрява и от наш съсед в класацията преди, сега Русия е на 45-та позиция.