С пълно единодушие депутатите от комисията по земеделие и гори в Народното събрание приеха предложената от Министерския съвет стратегия за създаване на българската агенция по безопасност на храните и Центъра за оценка на риска.

Бъдещата агенция ще обедини четири структури, които в момента следят за контрола на храните, обясни земеделският министър Мирослав Найденов. Това са Националната ветеринарномедицинска служба, Националната служба по растителна защита, Службата по зърното и фуражите, както и здравните инспекции към Министерството на здравеопазването. След сливането им ще бъдат съкратени около 400 души, които до момента са изпълнявали дублиращи функции, обясни още пред народните представители Мирослав Найденов.

Бъдещата агенция по безопасност на храните ще има централно управление, подчинено на Министерския съвет и 28 областни дирекции, които ще осъществяват контрол на терен, обясни д-р Венцислава Тасева от земеделското министерство. Структурата на Центъра за оценка на риска пък ще бъде подчинена на агенцията, но ръководството ще се назначава от министър-председателя. Агенцията се създава с цел да се обхване контролът над цялата хранителна верига „от обора до масата”. Целта не е съкращаване на служители подчерта земеделският министър.