Европейската комисия обяви влизането в сила на временни антидъмпингови мита върху вноса на произвеждани в Китай слънчеви панели за фотоволтаични инсталации, съобщава BBC. От четвъртък влизат в сила налози от 11.8% в 27-те страни-членки.

Ако не бъде постигнато споразумение с Китай, митата ще се увеличат до 47.6% след два месеца.

И ако отново не бъде намерен компромис между Брюксел и Пекин, от декември тези ставки стават постоянни за срок от пет години.

Еврокомисарят по търговията Карел де Гухт коментира, че цените на китайските слънчеви панели са дъмпингови, т.е. те се продават на европейския пазар под себестойността си, с което се нарушават правилата за конкуренция.

По неговите думи експерти от ЕК били изчислили, че китайските панели за фотоволтаични инсталации трябва да се продават в Европа с 88% над сегашните им цени.

"Ако не действаме днес, това може да застраши и разруши един важен промишлен отрасъл в Европа", предупреди Де Гухт.

Китай е най-големият производител в света на слънчеви панели. През май китайското правителство предупреди ЕС, че ако Брюксел въведе наказателните мита, Пекин ще предприеме "необходимите стъпки за защита на националните си интереси".

Конфликтът между Брюксел и Пекин за цените на соларните инсталации може да доведе и до поскъпване на тока в България, тъй като първоначалната инвестиция е основното перо, на база на което ДКЕВР определя признатите разходи и съответно стойността на изкупуване на тока от фотоволтаични мощности.

Така евентуално рязко поскъпване на соларните панели може да направи невъзможно очакваното понижение на цените на тока от фотоволтаиците през следващата година и дори може да има покачване на стойността на изкупуваната от ЕСО електрическа енергия.