За първите девет месеца на годината консолидираната печалба на Проучване и добив на нефт и газ АД възлиза на 4.96 млн. лв., показват данните от отчета на компанията, предадени в БФБ-София. За сравнени печалбата на дружеството за същия период на миналата година е била 2.99 млн. лв.

Нетните приходи от продажби на компаниите възлизат на 22.16 млн. лв., което е с 1% повече от съответния период на 2006 г. Разходите за дейността се понижават 16.44 млн. лв.

Покачва се и стойността на активите, като на консолидирана база те са 81.668 млн. лв. при 77.075 млн. лв. за предходната година. Дълготрайните активи се покачва до 29.984 млн. лв. или ръст от 7.3 млн. лв.

Основният капитал на дружеството е 12.228 млн. лв., а собственият възлиза на 49.054 млн. лв.