От Агенцията за приватизация съобщиха, че консорциумът “Кей Джи Маритайм Шипинг” АД, който беше единственият сертифициран участник в конкурса за продажбата на 7631 460 броя акции, представляващи 70% от капитала на Параходство “Български морски флот” ЕАД е подал предварителна оферта.

От ведомството уточняват, че след разглеждането на индикативната оферта, Агенцията ще определи дали кандидата се допуска до участие в заключителния етап на конкурса. Условията за провеждането на заключителния етап и сроковете в него предстои да бъдат изготвени.

Процедурата за приватизацията на 70% от БМФ започна с приемането на стратегията за приватизация на дружеството, която беше одобрена от Народното събрание през март 2007г.

На 25 юни Агенцията за приватизация стартира конкурсната процедура за раздържавяването на дружеството, чрез публично оповестен конкурс на два етапа.

През август общо 23 фирми бяха закупили документация за участие в конкурса. Месец по-късно обаче, на 25 септември, само 3 фирми подадоха документи за продължаване в надпреварата. Това бяха – консорциума “Кей джи Маритайм Шипинг” АД, Essar Shipping&Logistics Limited, Индия и Chartworld Shipping Corporation, Гърция;

На 12 октомври Агенцията допусна “Кей Джи Маритайм Шипинг” АД да продължи конкурса, като дружеството получи право да закупи информационен меморандум и да подаде предварителна оферта.
Chartworld Shipping Corporation и Essar Shipping&Logistics Limited не бяха допуснати заради констатирани несъотвествия с процедурата.

Структура на консорциума “Кей Джи Маритайм Шипинг” АД
акционери:
1. “Кей Джи Маритайм Партнърс” АД, София със 70% акционерно участие (стратегически инвеститор)
2. “Адванс пропъртис” ООД, София с 30% акционерно участие (търговец)

В стратегическия инвеститор в консорциума чартьорът - “Martrade shipping und transport” GmbH, Дюселдорф притежава 99% от акционерно участие, а
корабният мениджър - “Accord ship management” Ltd, Индия е с 1% акционерно участие.