Хората, които са избрали имот за покупка, нямат причина да се отказват от ипотечен кредит, заради покачването на лихвите в последните месеци, уверяват от кредитния консултант Бест Кредит България.

Добре е обаче, да се уверят предварително, че изчисляването на лихвата става на базата на публични индекси, каквито са Юрибор(EURIBOR) или Софибор (SOFIBOR) например, поясни Пламен Пейчев, управител на Бест Кредит България.

Банките у нас формират лихвите по кредитите си на база Основен лихвен процент (ОЛП) на банката + надбавка от 2% - 3%. Повечето кредитори обвързват ОЛП с пазарния индекс Юрибор, затова кредитополучателите могат да са спокойни за нивата на лихвата. При спад на стойността на индекса надолу, лихвите на сегашните кредити също ще се понижат. Това би могло да се очаква след като фалитите на американски и западноевропейски банки спрат и международните финансови пазари започнат да се стабилизират.

В момента се наблюдават две противоположни тенденции на кредитния пазар у нас. Някои кредитори стават по-предпазливи при отпускане на финансиране. Те са по-взискателни към кредитополучателите и намаляват процента на отпуснатите средства спрямо стойността на обезпечението. Това обаче не значи, че са спрели кредитирането, поясняват от Бест Кредит. Втората тенденция е обратната – увеличаване на процента на финансиране. Тя се наблюдава при кредитори, които до скоро са били доста консервативни и са кредитирали до 80% от стойността на купувания имот, а от скоро дават до 90% от стойността на сделката. По този начин те се опитват да спечелят по-голям пазарен дял, за сметка на банките, които са станали по-консервативни сега.

Междувременно на световните финансови пазари днес бе отчетен най-големият еднодневен спад през последните 5 години на ключовия за европейската и световна икономика лондонски междубанков лихвен процент в евро, Юрибор (Euribor) - до 8 пункта. Към 14 ч. българско  време ставката по тримесечните кредити в евро спадна до 5.24%.