Нуждата от по-голяма валутна стабилност в глобален план означава, че светът не може да разчита повече, както прави от отмяната на златния стандарт, на валутата на една единствена държава. Това обяви шефът на МВФ Доминик Строс-Кан.

Той отново лансира идеята си, че в нова глобална валута могат да се превърнат Специалните права на тираж, платежни средства на МВФ, които имат статус на "вътрешни пари" на Фонда.

Замяната на долара най-вероятно ще бъде от кошница от валути.

Решението за това не може да бъде взето само от една държава, припомни Строс-Кан. Reuters