Икономист, бивш директор на Иниститута за пазарна икономика

Как ще се отрази кризата в България?

Основното въздействие е през банките (кредита) и търсенето на стоки и услуги, произведени в България. Иначе казано - през намаляването на ръста на кредитите и на стопанския растеж в страните, с които обвързана икономиката (ЕС и Русия). Средно за всечки страни от нова Европа и големите икономики на бившия Съветски съюз (Русия, Украйна и Казахстан) ръстът на кредита е забавен с около 30%, за нова Европа – 20%, за България – вероятно 12-15% по-нисък ръст на кредита в сравнение с миналата година. Както навсякъде финансовата криза преминава в забавяне на растежа. В някои сектори това е вече очевидно – например в търговията с недвижимост, чуждестранните инвестиции. На глобалните пазари се свива обемът на куриерските и транспортните услуги, което е симтом за свиване на търговския обмен..

Особено неприятно е, че поведението на правителствата и централните банки на САЩ и ЕС е вече фактор за продължаване на кризата, пречейки на формирането на цените и инжектирайки недоверие при сключването на сделки.

Какво може да направи правителството, за да се предпазим максимално от ефектите на кризата?

Да не прави това, което правят правителствата и централните банки на САЩ, ЕС, Русия и Казахстан, да не пипа валутния съвет, да не помага на приятелски банки и отрасли (да не харчат резервите), да не правят подаръци на непроизводителни съсловия и администрация, да не регулират пряко или непряко цените (включително с внос на работници от Виетнам – също вид помощ на определени фирми, „заменки” и прочее идиотизми за подкрепа на приятели с чужди средства), да намалят данъците и особено квази-данъците (разходите за работа със самото правителство и за съобразяване със законите). Българските фирми и граждани винаги са страдали повече от глупостта на правителството, отколкото тези в която и да е друга подобна на България страна. Положението не е обаче неспасяемо, поне по отношаение на глупостта. Има разумни хора и в централната банка и министерство на финасите, и влиятелни коментатори и мозъчни тръстове с правилно разбиране какво да се прави.

Какво може да направи бизнесът, за да ни/се предпази от кризата?

Да не иска от правителството да прави неща, които то не трябва да прави и да приеме, че онези, които са се държали безотговорно, ще фалират.

Какво ще е отражението върху растежа на икономиката ни?


Възможно е ръстът на доходите на гражданите да спадне до половина (10%), хората ще си правят по-джоба сметка на парите, няма да харчат колкото преди. Ще намалеят и парите, пращани от роднини в чужбина. Поради свиването на потреблението и чуждестранните инвестиции ще се свие и ръстът на стопанството. Трудно е да се каже с колко. Но ако спадът е наполовина, ръстът тук пак ще остане около четири пъти по-висок от ЕС. Съответно почти толкова по-доходни ще са и инвестциите. Това ще крепи системата (ако се засили фискалната дисциплина). Между другото, споменатите идиотизми и подкрепа са вероятно около 1% от БВП.

Управляващите в момента лансират тезата, че всъщност затова, че ние не сме толкова развит пазар, ефектът ще е много по-незначителен отколкото върху други, добре развити икономики. Но всъщност така ли е?


Неразвитостта „спаси България” от руската криза през 1998 г. Днес това е глупаво обяснение. Почти цялата банкова промишленост е международна, износът е над 70% за ЕС, пазарът на недвижими имоти е наполовина външен. Като се сметне и Русия – страна е изцяло интегрирана с огнищата на кризата. Ораничен е само пазарът на земеделска земя, гори и държавни имоти и контрапродуктивни начинания, частично, за да се държат селяните и собствениците във феодална зависимост, частично за да си пълни някой джобовете, частично поради чиста провинцианост на политическите партии и „мислители”.

През последните години безработицата у нас значително намаля, може ли да се очаква началото на обратния процес?

Да, поради глупава политика на пазара на труда (минимална работна заплата, регулиране – всичко не може да бъде изброено), данъците и пенсионното дело.

В дългосрочен план какво да очакваме да се случи?

Международната финансова криза можеше да приключи тази или към средата на следващата година. Вследствие на неправилна политика, сега тя е продължена до поне три години.

* Материалът не е препоръка за покупка или продажба на акции