Депозитите на домакинствата у нас продължават да нарастват и към края на септември възлизат на 36.7% от Брутния вътрешен продукт. В същото време кредитирането леко забавя темпа си, а обемът на парите в обращение се увеличава. Това показва паричната статистика на Българската народна банка, публикувана днес.

Към месец септември годишният прираст на широките пари, наричани още паричен агрегат М3, е 8.4% до 50.333 млрд. лв., което представлява 71.2% от Брутния вътрешен продукт на страната. Най-бързо ликвидния им компонент, паричният агрегат М1, се увеличава със 7.7% на годишна база през септември.

В края на месец септември депозитите на Неправителствения сектор възлизат на 41.498 млрд. лв. или 58.7% от БВП. Годишният им темп на прираст през отчетния месец е 7.3%.

Депозитите на Нефинансови предприятия са 12.215  млрд. лв. или 17.3% от БВП в края на септември. В сравнение със същия месец на миналата година те намаляват с 1%. През август при депозитите имаше увеличение с 1.5% на годишна база.

Депозитите на Финансови предприятия се увеличават с 1% на годишна база през септември 2010 г. до 3.337 млрд. лв. (4.7% от БВП) при ръст от 4% към август 2010 г.

Депозитите на Домакинства са 25.945 млрд. лв. (36.7% от БВП) в края на септември 2010 г. Те нарастват с 12.6% спрямо същия месец на 2009 г. (13.1% годишен ръст през август 2010 г.).

В края на септември 2010 г. кредитите за Неправителствения сектор са 51.320 млрд. лв. (72.6% от БВП) при 50.561 млрд. лв. за август т. г. (71.5% от БВП). Годишният им темп на нарастване през отчетния месец е 1.6% (1.8% годишен ръст през август т. г.).

Изменението в размера на кредитите за Неправителствения сектор е повлияно от нетните покупки на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните 12 месеца е 945.8 млн. лв. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 75.1 млн. лв. (в т.ч. 23.9 млн. лв. през септември 2010 г.), а обратно изкупените кредити – 1.021 млрд. лв. (в т.ч. 598.3 млн. лв. през септември 2010 г.).

Кредитите за Нефинансови предприятия се повишават с 1.8% на годишна база през септември т. г. (0.3% ръст през август 2010 г.) и в края на месеца достигат 31.350 млрд. лв. (44.4% от БВП).

Кредитите за Домакинства са 19.012 млрд. лв. (26.9% от БВП) в края на септември 2010 г. Те се увеличават с 0.8% спрямо същия месец на 2009 г. (3.8% годишен ръст през август 2010 г.). През септември т. г. жилищните кредити нарастват с 4.7% на годишна база (6.6% годишен ръст през август 2010 г.).

Годишният прираст на потребителските кредити е 0.5% през септември т. г. при ръст от 5.6% през август т. г. На годишна база други кредити намаляват с 9% (8.5% годишен спад през август 2010 г.).