Кризата принуди много германски жители да се страхуват за своето бъдеще. Почти една трета от германците, независимо от равнището на образование и доходи, се страхуват да не загубят своя социален статут или положение в обществото.

Неотдавнашно допитване на най-големия институт за изследване на пазара във ФРГ - GfK, проведено по поръчка на седмичника Велт ам Зонтаг, показва, че в условията на финансова криза 28.4% от германците се страхуват от влошаване на социалния статут и общественото положение. Според данните от изследването, в което са взели участие малко под 1000 души, всички социални слоеве на германското общество, независимо от равнище на образование и доходи, изпитват страх да не загубят работата и обществения си статут. Почти всеки втори /47.2%/ с месечен доход в диапазона 1500-1999 евро изпитва неувереност в утрешния ден и страх от бъдещето.

Но и анкетираните с високи доходи, чиито заплати са 3500 евро и нагоре, също са глождени от безпокойство: почти всяко пето семейство /19.5%/ се страхува за своя социален статут. Перспективата да загуби положението си в обществото плаши всеки пети германски гражданин /19.6%/ със завършено средно или висше образование. Сред тези които нямат образование, този процент е още по-висок – 31.4.

Директорът на GfK Клаус Вюбенхорст е учуден от тези високи показатели на неувереност за утрешния ден в обществото, тъй като, по думите му, класовата структура на обществото е стабилна и непроменена в течение на десетилетия. Мнението на Вюбенхорст се подкрепя от 71% от запитаните, които не вярват, че кризата негативно ще повлияе на техния социален статут. БГНЕС