80% от ромите са засегнати от икономическата криза. Това сочи изследване на Институт „Отворено общество", заяви изпълнителният му директор Георги Стойчев.

Проучване сочи, че при регистрирана за страната безработица от 7%, то тя при ромите варира между 40 и 70 на сто. По думите на заместник-министърът на външните работи Марин Райков новото правителството отрежда специално място на интеграцията на ромската общност. Днес той откри Национален форум „Структурните фондове и интеграцията на ромите", който се организира от Институт „Отворено общество" и Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе", Велико Търново.

По думите на заместник-министър Райков България трябва да се погрижи да интегрира ромската общност по един достоен начин, но е необходимо да се вземат предвид и временните трудности в икономическата сфера, както и предизвикателствата с неефективното изразходване на значителни средства от националния бюджет и европейските програми.

„Правителството ще продължи да засилва контрола върху ефективното реализиране на проектите и програмите, в това число и насочените към етническите общности и по-специално към ромите", каза зам.-министър Райков.

По думите на Георги Стойчев икономическата криза създава не само риск от забавяне процеса на интеграцията на ромите, но и от заличаване на вече постигнати неща и допълни: „От тази гледна точка единственият източник на свеж ресурс са европейските фондове".

Стойчев заяви, че пилотната инициатива „Платформа за създаване на проекти" може да помогне изключително много за реализирането на средства по европейските програми. Тя помага на различни организации и общини в изготвянето на проекти, които да бъдат финансирани от европейските фондове. От началото на годината над 210 организации са изявили желание да получат такава експертна помощ. В момента може да се окаже подкрепа на 50 проекта, като 24 вече са подадени към съответните институции.