Кризата у нас е на изхода, но потреблението няма особено да се промени, тъй като покачването на доходите изостава от ръста на цените. Населението ще започне да усеща възстановяването чак през 2012 г. Това сочат анализите на „ЕЛАНА Трейдинг“.

От компанията очакват умерен икономически ръст, воден от експортно-ориентирания бизнес. За борсата залагат растеж от 25%.

„Летните месеци обикновено са положителен период за българските акции, като винаги има увеличение на индексите. Изключение прави 2008 г., когато SOFIX успя да регистрира само 5% покачване през август.

През 2010 г. пазарът се покачи с 12% през август, а година по-рано бе отчетен много силен ръст от почти 50%. Ако сега SOFIX нарасне с повече от 10-15%, това ще доведе до привличане на капитали от чужбина и повишение на оборотите“, коментира Цветослав Цачев, ръководител на отдел „Анализи“ на „ЕЛАНА Трейдинг“.

Приватизацията на остатъчните държавни дялове на енергийни дружества през борсата няма да може директно да постигне положителен ефект за капиталовия пазар, ако не бъде направена по подходящия атрактивен начин за привличане на инвеститори.

„На първо място, първото предлагане следва да бъде предложено на ниска привлекателна цена, и то на широк кръг инвеститори, а не само на двама-трима институционални. Предизвиканият интерес от първата продажба ще изиграе промоционална роля за следващите предлагания, което би могло да акумулира ефект на тласък на капиталовия пазар“, уточнява Цачев.

В глобален мащаб анализаторите на „ЕЛАНА Трейдинг“ и Saxo Bank очакват неспокойни финансови пазари и през второто полугодие на 2011 г. Глобалната икономика забавя възстановяването си поради тежестта на дълговете и нерешителността на политиците от двете страни на Атлантика, макар че опасенията от втора криза според анализаторите са безпочвени.

2011-а се очертава като годината на спекулантите. За да се възползват от нея, дългосрочните инвеститори би било добре да помислят за преструктуриране на инвестиционния си портфейл чрез добавяне или отделяне на активи с краткосрочни цели. Експертите от Saxo Bank поддържат прогнозата си за ръст на икономиката на САЩ от 2.4% за годината и 1.5% - за еврозоната.