Ден след критиката на Европейската комисия за работата на Комисията за регулиране на съобщенията, правителството назначи Веселин Божков за председател на регулаторния орган. Министерският съвет освободи досегашния председател на КРС Георги Александров, който изпълняваше тази длъжност с изтекъл мандат повече от 10 месеца. Веселин Божков до момента е заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията. Преди това е бил главен одитор в отделение "Евроинтеграция и средства от ЕС" на Сметната палата, а преди това и изпълнителен директор на "Фортуна" ООД. Веселин Божков е роден през 1960 г. Завършил е икономическите факултети на Московския държавен университет "М.Ломоносов" и Киевския държавен университет.