Индексите на българска фондова борса приключиха със спадове.

SOFIX      -0.66% до 276.10 пункта

BG-40      -2.75% до 85.84 пункта

BGREIT     -2.16% до 37.65 пункта

BGTR-30   -0.66% до 206.61 пункта

Оборотът достигна близо 328 млн. лв. след като над 3 800 000 акции бяха изтъргувани по позицията на Корпоративна търговска банка AД. На регулиран пазар цената на разменените 1 439 000 ценни книги бе 75 лв. за лот, а стойността на останалите близо 2 800 000 дяла прехвърлени в шест сделки извън регулиран пазар достигна почти 103 лв. за лот. Вероятният купувач е Бългериън Акуизишън Къмпани ІІ С.а.р.Л., Люксембург, който е косвено контролирана от Фонд Генерален държавен резерв на Султаната на Оман. Продавач е Бромак ЕООД, които е мажоритарен акционер в трезора.

На проведеното днес извънредно общо събрание на акционерите на Корпоративна търговска банка АД бяха приети промени в Устава на банката. Надзорният съвет на банката променя своята численост от трима на петима членове. Към досегашните членове на Надзорния съвет на КТБ – Цветан Василев – председател и членове Златозар Сурлеков и Янчо Ангелов, извънредното общо събрание на акционерите прие и Варит Мубарак Саид Ал-Каруси и Файсал Амур Мохамед Ал-Риями, които са граждани на Султаната на Оман.

Варит Мубарак Саид Ал-Каруси е главен изпълнителен директор на Държавния общ резервен фонд на Султаната на Оман, а Файсал Амур Мохамед Ал-Риями отговаря за преките инвестиции във фонда.

Останалите банкови институции днес бележат ръстове. Единствено Българо-Американска Кредитна Банка АД е надолу с минималните 0.02%.

Ликвидни дружества днес са Агро Финанс АДСИЦ със прехвърлени 200 000 акции и спад на цената от 10.29% и Софарма трейдинг АД със изтъргувани 101 020 ценни книги и ръст от 19.51%.

Едва 15 изтъргувани акции на Оргтехника АД изстреляха цената с 144%.

Сериозни ръстове, но при изключително малък брой прехвърлени акции отбелязват още Петър Караминчев АД /+35%/, Формопласт АД /+20.31%/, Българска телекомуникационна компания АД /+20%/, Меком АД /+36.78%/ и Трансстрой-АМ АД /+29.86%/.

Отново при много ниски обороти няколко компании регистрираха двуцифрени спадове - Сердиком АД /-18.77%/, Свилоза АД /-18.37%/ и Българска захар АД /-31.03%/.

При изтъргуван не малък брой акции /2 948 лота/ на фона на останалите компании, Явор АД изтри 66.24% от пазарната си капитализация.

Инфраструктурните компании са на положителна територия днес, като изключеие прави Трейс груп холд АД със спад от 1.49%. Мостстрой АД е нагоре с 2.67%, а Холдинг Пътища АД добави 2.54%.

Акция на деня

Химимпорт АД за пореден ден е сред най-ликвидните дружества на борсата. Днес по позицията на компанията общо 69 525 ценни книжа смениха собственика си. Ръстът на цената също е значителен - 7.68% до средна цена за лот 1.36 лв. Сделки се сключваха и на 1.43 лв. за ценна книга.