43.183 милиона лева печалба е реализирала Корпоративна търговска банка /КТБ/ към края на юли, съобщиха от финансовата институция.

Припомняме, че за полугодието от банката отчетоха нетна печалба в размер на 37.997 милиона лева., което беше с над 30% по-добър резултат на годишна база. Към края на полугодието от КТБ отчетоха и 8% ръст на кредитите в портфейла на финансовата институция.

В началото на август Moody’s Investors Service потвърди кредитния рейтинг на Корпоративна търговска банка. Дългосрочният рейтинг за депозити в местна и чуждестранна валута беше запазен на Ва3, а рейтингът за финансова стабилност на банката – на D-.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!