Търговията през юли е реализирала с 11.4% по-високи обороти отколкото през юни в резултат на положителните темпове в основните търговски дейности – съобщава НСИ.

Същевременно спрямо същия месец на предходната година търговията през юли 2010 г. бележи 5.7% спад. В търговията на дребно е регистрирано 4.8% намаление.

Българинът не се е отказал от храната заради кризата /или храната е поскъпнала/: търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия отбелязва ръст от 1.4%. Но покупките на текстил, облекло и обувки спадат с 2.8%.

Голямо влияние върху общия индекс оказва намалението в търговията с автомобилни горива и смазочни материали - 4.7%, което вероятно е следствие от новия скок в цените на горивата.

В търговията с битова техника, мебели и други стоки за бита спадът на оборота е 6.4%, а в търговията с компютърна и комуникационна техника - 9.6%, които заедно с горивата формират около 60% от обема на оборота.

Чувствителен ръст се наблюдава в търговията със селскостопански суровини и живи животни - 32.4%, но това се дължи на сезонния и неравномерен характер на кампанията по изкупуване на зърнената реколта.