Всички селища с реална нужда от транспорт ще имат директни автобусни линии, включително курортите и малките селища. Това заяви транспортният министър Александър Цветков, който днес представи част от промените в закона за автомобилните превози, които ще влязат в сила от 2012 година.

Според визията на транспортното министерство от 2021 година ще бъде въведена основна схема на автомобилните превози, която ще включва връзките между селищата с реална транспортна служба и селищата с население над 30 000 души. Останалите линии ще бъдат подчинени на основната схема, обясни министър Цветков.

По думите му БДЖ също ще бъдат включени в основната схема и ще се търсят източници за финансиране за подобряване на железопътната услуга. Промените в закона ще пресекат нелегалната дейност на около 15 000 ТИР-а и над 2000 автобуса без лиценз за превоз, като за установено нарушение ще се сваля за шест или 12 месеца. Новият закон ще въведе правото на общините да определят максимални цени на таксиметровите услуги в съответното селище.

Има специална методика за определяне на себестойността на услугата, но общините ще преценяват самостоятелно каква да бъде максималната цена според спецификата на населеното място, уточни Александър Цветков. По думите му това може да стане до края на годината и няма да оскъпи таксиметровите услуги.

От Българската асоциация на собствениците в автомобилния транспорт одобриха предложените промени и обясниха, че това ще пресече сивия сектор в транспорта и ще намали цените на междуселищните превози, тъй като ще се увеличи ефикасността на транспортното обслужване.