Кувейтският инвестиционен фонд /KIA/ обяви, че е продал с голяма печалба дяловете си в американската банка Citigroup. Фондът бе придобил през януари 2008 г. дялове от Citigroup за 3 милиарда долара освен участието си срещу 2 милиарда долара в Merrill Lynch. В цитирано от комюнике на KIA се уточнява, че фондът е реализирал печалба от 1.1 милиарда долара, препродавайки дяловете си в Citigroup за общо 4.1 милиарда долара. Не се казва нищо за дяловете в Merrill Lynch.

Пак през 2008 г. Инвестиционният фонд на Абу Даби /ADIA/ - суверенният фонд на Обединените арабски емирства /ОАЕ/ - бе вложил 7.5 милиарда долара в Citigroup, превръщайки се в един от най-големите й акционери.

Създаденият през 1982 г. Кувейтски инвестиционен фонд управлява държавните резерви, възлизащи на 300 милиарда долара преди световната финансова криза. Смята се, че сега тези авоари са някъде към 230 милиарда долара. БГНЕС