И така, къде е България след 25 години на преход? Класацията на "Провалилите се държави" на Fund For Peace от 2013 г. поставя страната ни на последна позиция от тези в бившия Източен блок.

Тази класация се формира след проучване и сумиране на отделни индекси: Демографски натиск, Наличие на бежанци, Протести и обществено недоволство, Емиграция, Неравенство, Икономически проблеми, Правителствена легитимност, Публични услуги, Човешки права и върховенство на закона, Служби за сигурност, Фрагментираност на управлението, Външнополитическо влияние.

Индексът "Къде да се родиш?" на The Economist за 2013 г. поставя България на последно място от всички държави в Европа.

Индексът на Организацията за сигурност и сътрудничество на ценностите, които са водещи за обществото през 2014 г. пък показва, че след 25 години на преход към пазарна икономика и демокрация, българите имат сериозни проблеми с разбирането и оценката си и на двете.

Гражданите на България класират като най-голяма ценност доходите, следвани от работното място. В повечето страни от ОИСР приоритет има образованието.