Комисията за защита на конкуренцията глоби БТК с 250 000 лв. Основание за налагане на имуществената санкция е съмнение, че компанията нарушава Закона за защита на конкуренцията чрез услугата си „ADSL достъп до интернет”.

КЗК е установила, че БТК принуждава потребителите на ADSL достъп да бъдат абонати и на телефонните услуги, които предлага. По този начин се поставя в пряка зависимост сключването на договор за интернет-достъп с договор за ползване на фиксирана гласова телефонна услуга. Според направено проучване, не съществува техническа или технологична причина за обвързване на двата вида услуга.

Освен, че с това поведение компанията ограничава избора на потребителите, БТК уврежда интересите на конкурентите, се посочва в съобщение от КЗК.