Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение от страна на ФОБОС АВТО ООД, Плевен, и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 6550 лв. Комисията постанови прекратяване на нарушението.

 Ем Ди Уай ООД, конкурент на ответника и подател на искането, е официален вносител за България на продуктите с марката Flashlube и ползвател на интелектуалните права върху нея.

 Производството на КЗК установи, че Фобос Авто е разположило на своя сайт линк към интернет страницата на своя конкурент, като по този начин е създало впечатление за свързаност между двете дружества.

 При определяне на санкцията КЗК е взела под внимание продължителността на нарушението от 6 месеца, икономическото състояние на ответника и оказаното съдействие от негова страна в хода на проучването.