Комисията за защита на конкуренцията постанови, че осъществената сделка за закупуване на 69.99% от капитала на Балканкар-Средец АД, от страна на ГТМ – Ангел Балевски ЕАД, не нарушава Закона за защита на конкуренцията, съобщиха за от комисията.

Концентрацията е извършена по силата на приватизационен договор от 2006 г. Към настоящия момент, след сделка за покупка на още 26.11% от акциите на приватизираното предприятие, ГТМ – Ангел Балевски ЕАД притежава общо 96.10% от капитала на Балканкар-Средец АД.

Анализът на концентрацията показва, че ефектът върху разглеждания пазар е минимален.