Комисията за защита на конкуренцията разреши придобиване на акции от „Handelsblatt Beteiligungs GmbH, Германия, от страна на „Агенция за инвестиционна информация” ЕООД, София и „Пи Ейч Медиа” ЕООД, София. Акциите представляват 50% от капитала на Икономедия АД, съобщиха от Комисията за защита на конкуренцията.

Сделката ще има ефект основно на пазара на публицистични издания, уточняват от Комисията. В резултат на планираната концентрация, Агенция за инвестиционна информация и Пи Ейч Медиа ще придобият всички акции от капитала на „Икономедиа”, в съотношение 51 % към 49 %. Очаква се издателската група да разшири гамата на своите продукти и да обогати избора на клиентите.

Анализът на КЗК сочи, че пазарните дялове на участниците са под установения праг за господстващо положение и липсват бариери за навлизане на нови компании в разглеждания сектор. Комисията счита, че предстоящото придобиване не би могло да повлияе негативно на съответния пазар.