Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ разреши създаване на съвместно предприятие от страна на Приста Ойл ЕАД и Верила Лубрикънтс ЕАД. КЗК постанови предварително изпълнение на решението.

Целта на концентрацията е да спомогне дейността на дружествата да бъде модернизирана и приведена в съответствие със стандартите на Европейския съюз. Планирано е производство на автомобилни и моторни масла от по-висок клас.

Комисията анализира засегнатите пазари на производство на масла, греси и авто-козметика. Проучването показва, че предстоящата сделка не би могла да доведе до съществена промяна на позициите на Приста Ойл ЕАД и Верила Лубрикънтс ЕАД.

Не се очаква новото предприятие да повлияе негативно на разглежданите пазари, да доведе до установяване или засилване на господстващо положение.