Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция от 150 хил. лв. на „Марго Евро Пест” ЕООД, Пловдив, за нарушение на Закона за защита на конкуренцията, при условията на повторност. КЗК постанови прекратяване на нарушението.

Производството е образувано във връзка с влязло в сила решение на ВАС от юли 2007 г.

„Марго Евро Пест” ЕООД е придобило ЕТ „Агроинженеринг-В – Валерий Илиев” през 2006 г. Едноличният търговец е разфасовал продукти за растителна защита, като е поставял върху опаковките етикети с невярно съдържание.

Посочен е срок на годност, който не отговаря на истината, а преопаковането не е съгласувано с представителите на фирмите производители, които имат изключителни права за България.

КЗК счита, че поведението на ЕТ „Агроинженеринг-В – Валерий Илиев” би могло да изгради негативно отношение към предлаганите продукти и да увреди интересите на своите конкуренти. Фирмата е била санкционирана за подобно нарушение през 2002 г.