Комисията за защита на конкуренцията/КЗК/ прие нови критерии за определяне на максималната стойност на предлаганите награди и рекламни предмети в рекламни игри.

Досега КЗК определяше максималния праг на допустимите награди по два основни критерия. Първият от тях изискваше при продажба на стоки със сравнително ниска стойност, предлаганата награда да не надвишава повече от 100 пъти цената на продавания продукт. Вторият критерий се използваше при продажба на стоки и услуги със сравнително висока стойност и предвиждаше максималната горна граница на наградата да не превишава 10 минимални работни заплати.

Комисията счита, че променените пазарни условия налагат завишаване на фиксираната граница и определя промяна във втория критерий. Според приетото решение, при продажба на стоки или услуги със сравнително висока стойност, обещаваната награда не може да представлява повече от 15 минимални работни заплати за страната.
 
Променено е също и досегашното определение на „рекламен предмет с незначителна стойност”, който може да бъде предоставен като добавка към продавана стока или услуга. Комисията уточнява, че под „рекламни предмети” следва да се разбират всякакви вещи, върху които може да бъде възпроизведено наименованието на търговеца, неговата марка или лого, а тяхната стойност не бива да надвишава повече от 10 на сто от цената на продавания продукт или услуга.


Превишаването на установения праг е нарушение на Закона за защита на конкуренцията и представлява незаконно привличане на клиенти, напомнят от ведомството. През миналата година немалко компании бяха глобени със значителни суми тъкмо по тези текстове от Закона.