Комисията за защита на конкуренцията се самосезира и започна разследване на евентуално извършени нарушения по чл.15, ал.1 от ЗЗК от страна на Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ), изразяващи се в забранени споразумения, решения и/или съгласувани практики, които имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на пазара на цимент, съобщиха от антимонополния орган.

Като първа стъпка по проучването КЗК използва правомощията си и на 23 юни 2009 г. извърши проверка на офиса на БАЦИ. Целта на проверката бе събиране на доказателства, които имат пряко или косвено значение за доказване на евентуално нарушение на чл. 15, ал. 1 от ЗЗК от страна на асоциацията.

Действията по проверката на място са извършени от служители на антимонополния орган със съдействието на представители на МВР след получено съдебно разрешение от Административен съд, град София.

При проверката на място са иззети копия от документи, съхранявани на хартиен носител, а чрез използване на Форенсик лабораторията са иззети и документи, съхранявани на електронни и други цифрови носители на информация.

Събраните доказателства ще бъдат проучени от експертите на КЗК заедно с останалите документи по преписката. Ако се установят доказателства за извършено нарушение на ЗЗК, на ответната страна, с определение на КЗК, ще й бъдат подробно предявени твърденията за извършени нарушения на чл. 15 от ЗЗК, след което тя ще има най-малко 30 дни, за да подготви защитата си, включително и чрез използване на правото на изслушване пред КЗК. В окончателното си решение по случая КЗК може да установи нарушение и да наложи санкция, както и да постанови прекратяване на нарушението.