Фондът за рисково финансиране LAUNCHub отваря Прозорец за кандидатстване за финансиране от 30 000 евро срещу минималнo дялово участие в стартиращи компании от дигиталния сектор от България и региона.

Крайният срок за кандидатстване е 2 юни, като този път е обявен и ранен такъв - до 23 май. Успелите да попълнят онлайн въпросника до тази дата получават по-високи шансове да се присъединят към програма та за ускорено развитие от на фонда, която ще започне през септември.

LAUNCHub до момента е инвестирал общо над 1.5 милиона евро в 19 компании от България и региона, чиято дейност е в сферата на информационните и комуникационни технологии. Сред тези компании са iMediaShare, Coherent Labs, Imagga, StorPool, Cinematic, Ucha.se и др.
 
Освен финансиране от 30 000 евро, компаниите които участват в програмата за ускорено развитие на бизнеса или т.н. Акселератор на LAUNCHub, получават и подкрепа от менторите и екипа на фонда, които помогaт за по-бързото развитие на бизнесa на приетата компания - чрез споделяне на опит и откриване на нови партньорства. Ако екипите покажат бързи резулатите те могат да получат и т.н. SEED, последващо финансиране - до 200 000 евро, което е и основния фокус на фонда. Допълнителни възможностите за ко-инвестиране се предоставят и чрез т.н. Ден на инвестира, който LAUNCHub организира.  По време на събитието, компаниите на фонда представят бизнеса и прогреса си пред други потенциални инвеститори от Европа.

Кандидатстването се осъществява чрез попълване на онлайн въпросник на сайта на LAUNCHub (www.launchub.com), който засяга основни теми около екипа, потенциала и прогреса на бизнес идеята. За чуждестранните компании съществува изискване след приемане, да регистрират своето дружество в България.