Печалба в размер на 72 хил. лв. или 0.36 лв. на акция отчита производителят на козметика Лавена АД от град Шумен. За сравнение, първото полугодие на миналата година дружеството реализира загуба в размер на 30 хил. лв.

Общите приходи от продажби за месеците от януари до края на юни възлизат на 1.928 млн. лв. Това е ръст от 71%, който е постигнат благодарение на увеличените продажби на козметични продукти. То е постигнато чрез оптимизиране на продуктовото портфолио и увеличаване на износа.

През първото шестмесечие компанията затвърди пазарните си позиции чрез асортимент. Запазва се тенденцията значителна част от ръста в продажбите да се дължи на иновативните продукти. Все по-активна е политиката на компанията и в областта на търговските промоции за стимулиране на продажбите, се казва още в доклада за дейността на Лавена АД.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!